Advies en Begeleiding

Bij advies en begeleiding ligt de nadruk op het begeleiden, ondersteunen en coachen van u. Het werken met uw hond doet u zelf.

Afhankelijk van uw situatie en uw wensen kunt u kiezen voor individuele begeleiding of voor meedoen aan training in een groep.

Individuele Begeleiding

Het individuele begeleidingstraject bestaat uit de volgende stappen:

1. Vragenformulier

Na aanmelding via e-mail ontvangt u van mij een uitgebreid vragenformulier over het gedrag van uw hond in diverse situaties. Het formulier vult u in en stuurt u terug. Aan de hand van uw antwoorden bereid ik de intake voor.

2. Intake

Beer met de eendjes

Tijdens de intake observeer ik het gedrag van uw hond en de interactie met u. Bij voorkeur vindt de intake bij u thuis plaats zodat ik het gedrag van uw hond in zijn eigen omgeving kan observeren.
Het geobserveerde gedrag, de eerder door u verstrekte informatie, uw trainingsdoelen en de door u gewenste begeleiding bespreek ik met u.

3. Behandelplan

Na de intake stel ik een behandelplan op. Het behandelplan beschrijft de stappen, acties en trainingen die nodig zijn om het door u gewenste gedrag bij uw hond te verkrijgen en bevat de gemaakte afspraken over de begeleiding. Het behandelplan nemen we samen door.

4. Uitvoering

Emmy en Beer

De acties en trainingen uit het plan worden uitgevoerd. U traint dagelijks meermaals en oefent nieuw gedrag in voorkomende probleemsituaties. Dat doet u, afhankelijk van de afspraken, helemaal zelfstandig of deels onder mijn begeleiding. Na iedere begeleide sessie wordt bepaald of de gewenste resultaten bereikt zijn en of uw hond klaar is voor de volgende stap.

5. Ondersteuning en nazorg

Tijdens het gehele traject, maar ook de periode daarna, kunt u met vragen bij mij terecht.

Wekelijks wordt er gewerkt aan de opvoeding en samenwerking tussen hond en baas  op ons terrein in Vijlen. Dit leidt tot een prettige huishond.

Trainen met paard tijdens de Cattle Dog Dag

We werken met kleine groepen tot maximaal zes honden. Wilt u kennis maken met de Cattle Dog, dan nodig ik u van harte uit.

Bekijk de agenda voor actuele data’s.

Terug naar werkwijze