Een Australian Cattle Dog adopteren

Helaas heb ik geen tijd en plaats meer om honden op te vangen er zullen dan ook geen honden meer door mij bemiddeld worden

Het vooroordeel dat een herplaatser altijd een probleemhond is is beslist onjuist. Soms zijn gewijzigde persoonlijke omstandigheden de reden dat een hond herplaatst wordt en is er met de hond zelf niets aan de hand.

IMG_0836Het adopteren van een herplaatser heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat het veelal om een (jong) volwassen hond gaat die al zindelijk en volgroeid is. U kunt dus direct lekker actief zijn met de hond. Ook heeft de hond al de nodige opvoeding gehad. Een nadeel kán zijn dat die opvoeding niet zo geweldig is geweest en u dus de nodige tijd in de heropvoeding moet steken.

Voor het adopteren van een Cattle Dog worden de volgende stappen gevolgd:

1. Vragenformulier

Na aanmelding via e-mail ontvangt u van mij een uitgebreid vragenformulier over uw ervaring met Cattle Dogs en over uw situatie. Het formulier vult u in en stuurt u terug.

2. Wachtlijst

Als uit uw antwoorden blijkt dat u een geschikte Cattle Dog baas kunt zijn zet ik u op een wachtlijst. Zodra er een herplaatser is die bij u en uw situatie past neem ik contact met u op. Als u interesse heeft in de betreffende hond maken we een afspraak voor een kennismaking.

3. Kennismaking

Tijdens de kennismaking observeer ik de interactie tussen u en de hond en bespreken we uw situatie, uw ervaring met Cattle Dogs en uw plannen met de hond. Als de hond tot aan de herplaatsing bij zijn huidige baas verblijft zal deze bij de kennismaking aanwezig zijn en meebeslissen over de plaatsing.

4. Plaatsing

Als alle betrokken partijen positief zijn over plaatsing van de hond bij u dan wordt een afspraak gemaakt voor de overdracht en wordt de herplaatsing administratief in orde gemaakt.
Nadat de oude baas afscheid heeft genomen van de hond gaat hij met u mee naar zijn nieuwe thuis.

5. Nazorg

In de periode na de herplaatsing zal ik regelmatig contact met u hebben en u waar nodig ondersteunen.

Terug naar werkwijze