Werkwijze Sociaal leren

De basis voor alle opvoeding, coaching, begeleiding

Wat is sociaal leren?

Sociaal leren is de wijze waarop we allemaal leren, opgevoed zijn en worden. Daarom is dit ook de basis van waaruit we relaties opbouwen, onderhouden, verdiepen en verbeteren. Maar ook de basis van waaruit we leren omgaan met conflicten, problemen leren oplossen.

We leren en doen dit natuurlijk niet door elkaar vooral het goede te belonen met koekjes of geld, ook leren we niet alles af alleen door bestraft te worden.
Zowel wij mensen als dieren doen dat door onze emoties te gebruiken. We willen ons prettig voelen, en wanneer we ons onprettig voelen willen we dat graag oplossen.Daarom dat zowel dieren als mensen willen maar een ding: je prettig voelen en zo min mogelijk conflicten hebben met de omgeving, mensen en zaken om ons heen.

Waarom sociaal leren?

En vooral dat laatste, zo min mogelijk conflicten, is erg moeilijk, het communiceren met soortgenoten en omgeving moeten wij en dieren wel leren. Dat doen we door opvoeding.
Daarom voeden mensen en dieren hun kinderen op: de tools en vaardigheden meegegeven om zelfstandig om te kunnen gaan met allerhande zaken.
Dat passen we, net als dieren aan aan wat er mogelijk is op een bepaalde leeftijd. Wat? En Hoe?
Dat hangt natuurlijk sterk af van leeftijd, fysieke groei en geestelijke mogelijkheden.

Sociaal leren is het beste leren wat er is: want het wordt aangepast aan je eigen mogelijkheden en je onmogelijkheden. Het houdt rekening met beperkingen en begrenzen.

Wat is het unieke aan deze vorm van leren?

De kern staat eigenlijk al verwoord: je moet leren jezelf prettig te gaan voelen in je mogelijkheden.
Creatief zijn met de grenzen, en wat wel/ niet kan.
Leren tussenwegen te vinden, maar wel wegen die bij jou, je persoonlijkheid en binnen jouw grenzen haalbaar zijn en passen.

Soms loopt het niet zoals het moet.

Dan bots je met jezelf en/of je omgeving. Er komen conflicten waarvoor je zelf geen oplossing meer kunt vinden. Dan heb je hulp nodig. Kom je ondanks alle hulp, in je opvoeding, toch in de problemen.
Dan kan sociaal leren hulp bieden. Deze bied hulp op maat en passend bij jou, je mogelijkheden en onmogelijkheden. Vanuit sociaal leren wordt geen kant en klare oplossing aangereikt maar wordt er samen met jou gezocht naar een oplossing die bij jou past.
Het doel hierbij is om jou weer gelukkig te maken en je voldoende tools mee te geven om zelf verder te gaan.

Waarom Hebben (gebruiken) wij honden?

Omdat honden eigenlijk net mensen zijn, in hun emoties en hun relaties.
En honden kunnen meer:

 • Ze kunnen ons verstaan.
 • Ze kunnen onze emoties en problemen waarnemen.
 • Ze kunnen onze emoties en problemen voorspellen.
 • Ze kunnen onze emoties en problemen aangeven, als wij deze zelf niet door hebben.
 • Als je honden leert verstaan leer je jezelf beter kennen en kun je zo beter oplossingen bedenken die bij jou passen.

Wij zijn dan ook geen hondentrainers, maar wij kunnen je middels honden wel enorm helpen. En dat in het tempo wat passend en blijven is voor jou.

Mijn opvoedingsaanpak is er een van belonen van gewenst gedrag en grenzen stellen aan ongewenst gedrag. Daarbij hanteer ik de volgende uitgangspunten:

 • Voor elke hond is er een best passende opvoedingsmethode
  Elke hond heeft een specifieke aanpak nodig en bij elke hond zal ik opnieuw bekijken welk soort begeleiding het best past. Uiteraard pas ik positieve trainingsmethoden toe, met als resultaat een blije hond die graag met zijn baas samenwerkt.
 • Gedragsproblemen treden op in interactie met de omgeving
  Om een gedragsprobleem aan te pakken zal ik de hond én zijn omgeving in beschouwing nemen. De trainingsdoelen en -aanpak zijn aangepast aan de specifieke situatie van u en uw hond.
 • Voor een blijvend succesvol resultaat is veel inzet van de baas nodig
  Voor een blijvend succesvol resultaat is uw eigen inzet uitermate belangrijk. U moet bereid zijn uw eigen gedrag aan te passen en dagelijks meermaals per dag kort met uw hond te werken. En u dient er rekening mee te houden dat het ongewenste gedrag eerst kan toenemen voordat het afneemt.

Advies en begeleiding

2 Cattles

Bij advies en begeleiding ligt de nadruk op het begeleiden, ondersteunen en coachen van u. Het dagelijks werken met uw hond doet u zelf.

Lees meer over advies en begeleiding

Herplaatsing

Cattle met pup

Een herplaatsing is voor u en voor uw Cattle Dog nooit makkelijk. Maar als u met de beste wil van de wereld uw hond niet kan bieden wat hij nodig heeft kan herplaatsen toch de beste oplossing zijn.

Adoptie

Lisa

Het vooroordeel dat een herplaatser altijd een probleemhond is, is beslist onjuist. Soms zijn gewijzigde persoonlijke omstandigheden de reden dat een hond herplaatst wordt en is er met de hond zelf niets aan de hand.